s1
s2
s3

Sponsorowania rodzinne

Głównym problemem w sponsorowaniach rodzinnych jest czas oczekiwania na wizę imigracyjną. Za wyjątkiem najbliższej rodziny obywateli amerykańskich, czyli małżonków, nieletnich dzieci i rodziców, którzy nie podlegają żadnym limitom wizowym, cała reszta musi czekać na zakończenie swych spraw przez wiele lat. Czasami, jak to jest w przypadku rodzeństwa obywateli USA, oczekiwanie na wizę przybiera rozmiary komiczne, bo czyż nie jest komedią czekać na emigrację swego brata czy siostry przez piętnaście lat?

Inne kategorie rodzinne są tylko niewiele lepsze bo w żadnej nie należy się spodziewać zakończenia sprawy przez mniej niż pięć lat. Głównym powodem takich kolejek jest stara jak świat zasada że przy olbrzymim popycie i niewielkiej podaży, kolejki są nieuchronne. Dopóki zatem Kongres USA nie zwiększy puli wizowej dla rodzin obywateli i stałych rezydentów, lub nie zmniejszy się światowa chęć emigrowania do Stanów Zjednoczonych, kolejki pozostaną smutną rzeczywistością sponsorowań rodzinnych.

Kategorią najbardziej jednak wzbudzającą emocję części naszych klientów to sponsorowania małżeńskie. Sam fakt że w chwili obecnej jest to jedna z niewielu istniejących “furtek” w prawie imigracyjnym, automatycznie przebaczająca niektóre drobne ale jakże popularne wykroczenia imigracyjne, takie jak przeterminowanie statusu turystycznego czy nielegalna praca bez dokumentów, powoduje że dla wielu obcokrajowców jest to kusząca droga do legalizacji pobytu. Drugim elementem popularności jest stosunkowo szybka możliwość uzyskania prawa do pracy, (około trzech miesięcy), i samego stałego pobytu, (około sześciu miesięcy).

Urząd Imigracyjny zdaje sobie sprawę z pokus jakie otwierają się przed co bardziej skorumpowanymi obywatelami amerykańskimi lub ich zdesperowanymi współmałżonkami i jest bardzo czujny. Weryfikacja wiarygodności małżeństwa jest wnikliwa a sama rozmowa kwalifikacyjna nie należy do przyjemności. Kluczem do sukcesu jest tu oczywiście odpowiednie przygotowanie sprawy bo nigdy nie ma gwarancji że sama tylko deklarowana miłość obojga małżonków wystarczy aby przekonać urzędnika o prawdziwości związku. Ci którym się to nie uda, kierowani są do dalszej, jeszcze bardziej nieprzyjemniej weryfikacji na kolejnym, specjalnym przesłuchaniu, tzw. “Stokes Interview”, z potencjalną deportacją w tle.

Dodatkową ochroną przed potencjalnymi małżeńskimi fałszami jest klauzula warunkowego stałego pobytu dla sponsorowanego obcokrajowca, przyznająca taki pobyt warunkowo na dwa lata i wymagająca ponownego przechodzenia przez proces weryfikacji w przyszłości.

Na koniec należy wspomnieć o jeszcze jednym elemencie sponsorowań rodzinnych, czyli gwarancji finansowej. Gwarancję taką podpisuje sponsor imigracyjny nakładając na siebie odpowiedzialność za koszty utrzymania sponsorowanych przez siebie imigrantów. Odpowiedzialność ta nie jest skasowana ewentualnym rozwodem, anulacją małżeństwa czy prywatną intercyzą.