s1
s2
s3

Biuletyn wizowy

DATY ROZPATRYWANIA WIZ IMIGRACYJNYCH (I SKŁADANIA WNIOSKÓW I-485, jeśli USCIS wyrazi zgodę)

 
ROZPATRYWANA DATA
CZERWIEC 2024
KATEGORIE RODZINNE
KATEGORIE PRACOWNICZE
PIERWSZA PREFERENCJA
niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat
08 lipiec 2015
01 wrzesień 2017
 
DRUGA PREFERENCJA A
współmałżonkowie i dzieci do lat 21 stałych rezydentów USA
15 listopad 2021
01 wrzesień 2023
 
DRUGA PREFERENCJA B
dorosłe, ponad 21 lat, dzieci stałych rezydentów USA
01 kwiecień 2016
01 styczeń 2017
 
TRZECIA PREFERENCJA
zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami
01 marzec 2010
01 wrzesień 2010
 
CZWARTA PREFERENCJA
rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami
22 lipiec 2007
01 marzec 2008
 
PIERWSZA PREFERENCJA
"nobliści", menedżerowie międzynarodowych korporacji
 
bieżąca
BIEŻĄCA
DRUGA PREFERENCJA
posiadacze wysokich tytułów naukowych
 
15 styczeń 2023
15 luty 2023
TRZECIA PREFERENCJA
"profesjonaliści" i robotnicy wykwalifikowani
 
22 listopad 2022
01 luty 2023
TRZECIA PREFERENCJA
pracownicy niewykwalifikowani
 
08 październik 2020
15 grudzień 2020
CZWARTA PREFERENCJA
pracownicy religijni
 
01 listopad 2020
01 grudzień 2020
PIĄTA PREFERENCJA
inwestorzy
 
BIEŻĄCA