s1
s2
s3

Fundacja Rodzinna Blochów

Nieformalnie działająca od prawie dwudziestu lat, Fundacja Blochów została zarejestrowana jako pełnoprawna korporacja charytatywna stanu Nowy Jork we wrześniu 2006 roku, po uprzednim uzyskaniu oficjalnej zgody na swą działalność, od nowojorskiego Departamentu Edukacji pod egidą Nowojorskiego Uniwersytetu Stanowego.

Podstawowym celem Fundacji jest restytucja polskich dzieł sztuki lub przedmiotów związanych z polskim dziedzictwem narodowym i kulturą, utraconych na wskutek wydarzeń historycznych po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku. Inne kierunki działań Fundacji to promocja polskiej historii, sztuki i kultury, ze specjalnym naciskiem na polskie militaria, polskie starodruki i numizmatykę, jak również podkreślenie wkładu członków rodziny Bloch herbu Ogończyk, jednego z najstarszych polskich rodów szlacheckich, w rozwój polskiej sztuki, kultury i historii.

Fundacja Blochów współpracuje od lat z różnymi muzeami i innymi instytucjami kulturalnymi w Polsce, przekazując im niektóre cenne eksponaty ze swojej bogatej kolekcji. Jakkolwiek w formalnym i prawnym sensie, Fundacja Blochów jest właścicielem wszystkich restytuowanych przez siebie przedmiotów, mniema się ona być jednak bardziej ich depozytariuszem czy tymczasowym kustoszem niż posiadaczem.
 

Za całokształt swej działalności, w maju 2011 r., Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Pan Bogdan Zdrojewski, uhonorował prezesa Fundacji Blochów, odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Natomiast we wrześniu 2014 r., Prezydent RP, Pan Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego Polski.


Poniżej prezentujemy katalog pamiątek związanych z Powstaniem Styczniowym, na 150-tą rocznicę wybuchu Powstania.

 

 

http://independent.academia.edu/PrzemyslawJanBloch